Контакт

Оснивач и издавач :

Izaberi Partizan media group d.o.o, Београд

Уредник :

Милош Ђуричић

Редакција :

Иван Паланац

Игор Тодоровић

Илија Матковић

Марко Мажар

Милош Алексић

Милош Шарановић

Рада Вајагић

Јасмина Стакић

Уредник фотографије :

Мирослав Бешлин

Фоторепортери :

Миодраг Мићић

Мирослав Тодоровић

Филип Јеринић

Ђура Кузмановић

Марјан Хржић

Контакт редакције :

069/000-4619

[email protected]

Маркетинг :

069/000-4605

[email protected]

Припрема за штампу :

GraphIT, Novi Sad

Штампарија x:

Ротографика, Суботица